Internet Gaming Council

Suntem membri ai Internet Gaming Council.

Internet Gaming Council este o organizaţie non-profit, fondată în 1996 în SUA, înainte de a fi mutată în Vancouver, Canada. IGC s-a reunit acolo în martie 2000.

Organizaţia s-a înfiinţat pentru a constitui o platformă pe care părţile interesate să poată discuta şi pentru a promova interesele comune din industria globală a jocurilor de noroc, pentru stabilirea unor reguli comerciale responsabile şi corecte, care să îmbunătăţească încrederea clienţilor în produsele şi serviciile de jocuri de noroc şi pentru a fi o sursă de informaţie şi un reprezentant al politicii publice pentru această industrie.

De la înființarea sa, IGC a strâns tot mai mulţi membri. IGC are membri din SUA, Anglia, Africa de Sud, Israel, Canada, Caraibe, Australia, Danemarca şi Suedia. IGC are o reputaţie pentru integritate şi credibilitate dobândită datorită standardelor sale foarte înalte.

Ca membru în IGC, aderăm la un cod de conduită strict pus în vigoare de IGC.

Conformitate: membrii IGC vor respecta legile, reglementările şi hotărârile judecătoreşti aplicabile din locaţia în care îşi desfăşoară activitatea şi vor obţine licenţa necesară pentru a-şi desfăşura activitatea în mod legal de la instituţiile competente din jurisdicţia în care vor activa.

Integritate şi responsabilitate: membrii IGC sunt de acord să depună toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că sistemele, algoritmii şi practicile de zi cu zi funcţionează corespunzător şi aşa cum au fost prezentate clientului.

Intimitatea clientului şi protecţia datelor: membrii IGC îşi vor dezvolta şi opera sistemele astfel încât să respecte intimitatea şi confidenţialitatea jucătorilor.

Adevărul în mesaje promoţionale: membrii IGC sunt de acord ca toate promoţiile să conţină informaţii complete şi corecte.

Auditare: pentru a putea prezenta detalii complete despre fiecare tranzacţie efectuată, membrii IGC vor păstra ca back-up detaliile fiecărei tranzacţii în conformitate cu Generally Accepted Accounting Practices, detalii care vor fi arhivate pentru o eventuală folosire viitoare.

Rezolvarea disputelor: membrii IGC vor prezenta disputele spre soluţionare jurisdicţiei autorităţii de licenţiere sau unui serviciu independent de soluţionare a litigiilor.

Accesul restricţionat al minorilor: membrii IGC trebuie să includă controale care să prevină folosirea sistemelor lor pentru jocuri de noroc de către minori şi nu vor angaja o persoană minoră pentru desfăşurarea activităţii proprii. Aceste controale vor cere clienţilor o confirmare a vârstei, care trebuie să fie cel puţin vârsta minimă cerută de legile din jurisdicţia din care fac parte pentru a practica jocuri de noroc. Membrii IGC vor implementa măsuri rezonabile pentru a verifica aceste informaţii, incluzând, dar fără a se limita la, servicii de verificare a identităţii şi a vârstei.

Prevenirea problemelor legate de dependenţa de jocurile de noroc: membrii IGC vor promova un mod responsabil de a juca jocuri de noroc şi, acolo unde va fi cazul, va implementa metode pentru identificarea celor cu probleme în acest sens.

Procesarea operaţiunilor bancare: membrii IGC îşi vor efectua tranzacţiile bancare şi financiare în concordanţă cu standardele general-acceptate ale instituţiilor bancare recunoscute la nivel internaţional.

Premiile: membrii IGC se vor asigura că au la dispoziţie suficiente resurse financiare pentru plata tuturor obligaţiilor şi pentru finanţarea proiectului propriu în continuare. Membrii IGC vor plăti câştigurile în timpul cel mai scurt posibil, cu excepţia cazurilor bănuite de fraudă, care vor fi investigate mai amănunţit.

Statutul de membru model: membrii IGC trebuie să dea dovadă de caracter onorabil, onestitate şi integritate pentru a opera în industria jocurilor de noroc, vor acţiona în permanenţă în mod etic şi responsabil şi nu vor lua nicio măsură sau conduce nicio activitate, în mod direct sau indirect, care să fie în contradicţie cu interesele publicului sau industriei sau care să fie dăunătoare în mod ilegal pentru ceilalţi membri ai săi.

Informaţii despre statutul de membru: membrii IGC sunt de acord ca IGC să efectueze verificări asupra acestora în legătură cu criteriile definite mai sus, la îndrumarea consiliului de administraţie al IGC.

Pentru mai multe informaţii, vizitează pagina principală Internet Gaming Council.